Test nomi: Test AKT Variant-2 Testlar soni: 25 ta Belgilangan vaqt: 20 minut Joriy vaqt: :
SAYTIMIZ MEHMONI

1. Tanlangan matn fragmentining rangini o‘zgartirish uchun Microsoft Word dasturida qaysi tugmachadan foydalaniladi?2. Kompyuter xotirasini ifodalovchi parametrlarni belgilang.
3.

Microsoft Excel dasturida, tasvirda ko‘rsatilgan yacheyka manzilini.


4. Agar taqdimot jarayonida (PowerPoint dasturida) Esc tugmasi bosilsa nima xodisa ro‘y beradi?
5. Qaysi qurilmalar foydalanuvchidan kompyuterga ma'lumot kiritishning asosiy qurilmalar hisoblanadi?
6.

Microsoft PowerPoint dasturida quyidagi tugmalarning qaysi biridan foydalanib  slaydga Smart Art rasmlarini qo‘shish mumkin, ya'ni kutubxona to‘plamidagi rasmlardan foydalanish mumkin?
7. Fayllarni arxivlash degani nima?
8. Kompyuter viruslari va zararli dasturlarni aniqlash, zararlangan fayllarni tiklash, shuningdek fayllarni yoki operatsion tizimni profilaktik nazorat qilib borish uchun mo‘ljallangan dastur qanday ataladi?
9. Microsoft PowerPoint  dasturida, taqdimot paytida, ekranga “Ручка” uskunasini qanday chiqarish mumkin?
10. Faylli ob'ektlar safiga hususan olganda qaysi ob'ektlarni kiritish mumkin?
11. Microsoft PowerPoint  dasturida yaratilgan yangi hujjatga avtomatik ravishda qanday nom beriladi?
12. Klaviatura tugmalarining yopishib qolishini (залипание клавиш) qanday usul bilan ishga tushirish yoki bekor qilish mumkin?
13. Quyida keltirilgan harakatlardan qaysi biri Microsoft PowerPoint  dasturida yaratilgan taqdimotni saqlash uchun mo‘ljallanmagan?

14.

Microsoft Word dasturida, rasmda ko‘rsatilgan maydondagi ro‘yxat yordamida, matnlar ustida qanday amal bajarish mumkin?


15. Microsoft Word dasturida, kursorga nisbatan o‘ng tarafda joylashgan simvollarni o‘chirish uchun qaysi tugmadan foydalaniladi?
16. Arxivlovchi dastur – bu:
17.

Microsoft Word dasturida, rasmda ko‘rsatilgan maydondagi ro‘yxat yordamida, matnlar ustida qanday amal bajarish mumkin?


18. Microsoft Word dasturida qaysi tugma yordamida yordam chaqiriladi?
19. Axborotlarni himoyalash qaysi maqsadlarda amalga oshiriladi?
20. Kompyuter va operatsion tizimni boshqarish va barcha funksiyalaridan foydalanishning to‘liq huquqlariga ega bo‘lgan foydalanuvchini ko‘rsating.
21. Axborotlarni himoyalash nimani anglatadi?
22.

Microsoft Excel dasturining uskunalar panelidagi qaysi tugma yordamida kataklardagi qiymatlarning formatini quyidagi rasmda keltirilgan shaklda o‘rnatish mumkin?23.

Microsoft Excel dasturining quyidagi rasmda keltirilgan kataklaridagi qiymatlarni uskunalar panelidagi qaysi tugma yordamida umumlashtirish (qo‘shish) mumkin?24. Agar “Korzina” ob'ekti ustida sichqonchaning o‘ng tugmasini bosib, xosil bo‘lgan menyudan “Ochistit korzinu” bandi tanlansa qanday xodisa ro‘y beradi?
25. Axborotni aniqlash (raspoznovanie) va kompyuter xotirasiga yozish amallari qaysi uskuna yordamida bajariladi?